Fast tandställning för vuxna

Fast tandställning på tändernas utsida.

På alla vuxna patienter har vi ceramikbeslag på framtänderna i överkäken.

Tandreglering Malmö för vuxna

Tänder som står trångt, är utstående eller växer snett kan störa utseendet och göra att det är svårt att tugga eller att hålla rent i munnen.

Den vanligaste orsaken till behandling med tandreglering i vuxen ålder är trångställningar eftersom det oftast blir trängre i tandraderna med tiden. Tandrader som var helt raka i tonåren kan ibland trängas samman. Orsaken till trångställningar är oftast att tänderna trycker på bakifrån samt att tandbågarnas bredd blir mindre med åren. Visdomständer kan ibland vara en bidragande faktor men är oftast inte huvudorsaken till trångställningar.

Andra orsaker till behandling i vuxen ålder kan vara överbett, djupt bett eller andra typer av bettfel som lämnats obehandlade som barn eller förvärrats med tiden.

Typ av tandreglering
De flesta vuxna patienter vill ha en tandställning som är så lite synlig som möjligt. Det finns flera mindre synliga eller osynliga tandställningar.

Synlig tandreglering

Den bästa och mest exakta tandställningen för ett perfekt resultat är tandställning på tändernas utsida av antingen Porslin eller Metall. De flesta vuxna patienterna som har fast tandställning väljer ceramikbeslag.

Osynlig tandställning

Önskar man en osynlig tandställning så är alterantivet Invisalign. Läs mer…

Glest mellan framtänderna

Före behandling

Under behandling

Efter behandling