Våra Specialister

Vi som arbetar på Henrikson Tandreglering är

Samtliga medarbetare i teamat är delaktiga i olika moment under behandlingen men specialisttandläkarna Thor Henrikson, Maria Lindblom och Diana Girdo har huvudansvaret för all behandlingsplanering och uppföljning.

Thor Henrikson

Thor Henrikson

Docent och specialisttandläkare i Ortodonti

Tandläkarutbildning och specialistutbildning i Ortodonti på Malmö Universitet. Doktorerade 1999 om ”Ortodonti i relation till TMD” och har totalt publicerat totalt 28 vetenskapliga artiklar samt skrivit ett kapitel i en lärobok om multidisciplinärt samarbete mellan Ortodonti och Protetik. Arbetade som ansvarig för specialistutbildningen i ortodonti i Malmö och Umeå universitet Arbetade som specialist först i Folktandvården och sedan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö under 5 år. Startade Henrikson Tandreglering i Malmö 1997. Docent på Malmö Universitet 2010

Diana Girdo

Diana Girdo

Specialisttandläkare i Ortodonti

Jag tog min tandläkarexamen 2000 vid Malmö Universitet och min specialistexamen 2015.

Under 2002-2008 jobbade jag som universitetsadjunkt på avdelning för kirurgi i Malmö. Där jobbade jag med patienter, undervisning och forskning.2008började jag som universitetsadjunkt på avdelning för tandreglering. Även här jobbade jag med egna patienter och undervisning.

2012 påbörjade jag min specialistutbildning i Malmö och på Kalmar Lasaret. Sedan 2015 jobbar jag enbart på Henrikson Tandreglering. Vid sidan av patientbehandlingar arbetar jag även med föreläsningsverksamhet och forskning.

Maria Lindblom

Maria Lindblom

Specialisttandläkare i Ortodonti

Jag tog min tandläkarexamen 2008 vid Umeå Universitet.

 Redan då var intresset för tandreglering stort och jag fortsatte att gå på kurser samt tjänstgjorde på en specialistklinik i Oslo för fördjupa mina kunskaper inom området.

Specialistutbildningen gjorde jag vid Malmö Universitet. Vid sidan av det kliniska arbetet lockar forskning och deltar kontinuerligt i kurser för att fortsätta utvecklas.

Jag jobbar både med fast apparatur och Invisalign.